Vad är proprioception?

Proprioception är kroppens förmåga att känna av sin egen position, rörelser och ansträngning utan att använda synen. Det är sinnet som gör att du kan vara medveten om var dina olika kroppsdelar befinner sig i förhållande till varandra och till omgivningen. Proprioception gör det möjligt för dig att utföra rörelser smidigt och koordinerat, och att bibehålla balans och stabilitet.

Proprioceptiva receptorer finns i våra muskler, senor och leder, och de skickar kontinuerligt information till hjärnan om position, hastighet och spänningsnivå i våra kroppar. Hjärnan bearbetar den här informationen och anpassar våra rörelser och muskelaktivitet för att upprätthålla stabilitet och precision.

Proprioception är en viktig aspekt av kroppsuppfattning och motorik, och den spelar en nyckelroll i vardagsaktiviteter som gång, löpning, greppa och släppa föremål, samt koordinering av kroppsrörelser under komplexa aktiviteter. Genom att ge oss en känsla av var vår kropp befinner sig i rummet, bidrar proprioception till att vi kan navigera genom omgivningen på ett säkert och effektivt sätt.

Vad händer om vi skadar vårt proprioceptivasystem? 
Skada på muskler, leder eller ligament skadar vår proprioception, det vill säga förmågan att känna av kroppens position och rörelse i rummet och kan leda till olika svårigheter och utmaningar. Här är några möjliga konsekvenser:

1. Nedsatt balans: Proprioception är en viktig del av balanssystemet. Om du har skadat din förmåga att känna av kroppspositionen kan du uppleva problem med att hålla balansen och vara mer benägen för att falla.

2. Koordinationsproblem: Skada på proprioception kan påverka din förmåga att koordinera rörelser, särskilt när det gäller finmotorik. Det kan vara svårt att styra och justera dina rörelser på ett precist sätt.

3. Svårigheter med spatial medvetenhet: Proprioception hjälper oss att ha en medvetenhet om var vår kropp befinner sig i förhållande till omgivningen. Om detta sinne är skadat kan du ha svårt att bedöma avstånd, placering och riktning, vilket kan påverka din förmåga att navigera och interagera med omgivningen på ett effektivt sätt.

4. Problematiska sportsaktiviteter: Skador på proprioception kan göra det svårt att delta i sportsaktiviteter som kräver bra balans och kroppskontroll, som exempelvis fotboll, hockey, ridning, dans eller gymnastik. Men kan också leda till senare problem med överbelastningsskador. 

5. Ökad risk för skador: Eftersom proprioception hjälper till att hålla oss i balans och undvika skador kan en skada på detta sinne öka risken för att snubbla, falla eller på annat sätt skadar oss.

Vid svårigheter med proprioception kan rehabilitering och träning vara till hjälp för att återställa och stärka sinnet samt förbättra funktion och kroppsuppfattning.