Hjärnskaderehab i Sundsvall och Härnösand

Mikael Malm är vidareutbildad inom neurologi och neurovetenskap och har goda kunskaper i rehabilitering efter skador mot  hjärnan. 

Vilka tillstånd rehabiltierar vi?

Rehabilitering och behandling efter hjärnskakning
Rehabilitering och behandling efter stroke
Rehabilitering av ögonmotoriskaproblem

Många lever med sviter efter hjärnskada i onödan

Målet med träningen är alltid att stimulera hjärnan så att kopplingar i hjärnan återskapas och ger förutsättningar för att fungera. Vi använder oss av den senaste forskningen på behandling och rehabiltiering för att kunna erbjuda tjänster som är av hög patientesäkerhet, effektiv och specifik för de problem du pressenterar.

Rehabilitering och behandlings metoden som används integreras med varandra för att stimuluerar kroppens olika nervrecepterorer i bland annat nacken för att återskapa och förbättra sensomotorisk förmåga, neuromuskulär kontroll, vestibulär rehabilitering (eye-head-vestibular rehabilitation) tillsammans med specifikt balansträning för sensorisk integration och skapa förutsättningar för att din kropp ska kunna erhålla fysisk aktivitet.

Vi använder oss också av kvantitativa mätmetoder för att utvärdera effekt av behandling.

Symptom
 • Öga hand ben koordination 
 • Balanspåverkan
 • Koordination/ gångsvårigheter
 • Hjärntrötthet
 • Fysisk trötthet
 • Minnesproblem
 • Nedsatt koncentration 
 • Nedsatt prestationsförmåga 
 • Dubbelseende
 • Huvudvärk 
 • Yrsel

Hjärnans integrerade system

En förvärvad hjärnskada kan uppstå genom en traumatisk händelse där trafik-, sport- och fallolyckor är vanligast. Den kan också bero på stroke, hjärntumör, hjärnhinneinflammation, eller på cancerbehandling med cytostatika och strålning. Vanliga svårigheter vid förvärvad hjärnskada är bland annat mental trötthet, ljud- och ljuskänslighet, synpåverkan och påverkan på grov- och finmotorik.

Forskning visar att 50–70 % av patienter med förvärvad hjärnskada har visuella svårigheter. Dessa kan visa sig på olika sätt, bland annat som ögonmotoriska svårigheter, synfältsbortfall och visuella perceptionssvårigheter. Mycket stora delar av hjärnan är involverade i nätverk som har med syn och styrning av ögonrörelser att göra och det är därför också vanligt att någonting i dessa nätverk påverkas vid skador av hjärnan. En stor del av hjärnans volym utgörs av synbanor och centra för bearbetning av synintryck. Förvärvade hjärnskador påverkar därför ofta synförmågan och/eller ögonmotoriken. Och det är igenom dessa komplexa sammankopplingar vi återskapar funktion i områden som fungerar sämre.

Mikael Malm

Legitimerad Naprapat med vidareutbildning inom neurologi och neurovetenskap.