Hjärnskaderehab i Sundsvall och Härnösand

Mikael Malm är vidareutbildad inom funktionell neurologi och neurovetenskap och har goda kunskaper i rehabilitering efter skador mot  hjärnan. 

Vad är funktionell neurologi?

Funktionell neurologi är ett vetenskapligt område inom neurovetenskap som fokuserar på att förstå hjärnans funktion och hur den påverkar kroppens olika system. I funktionell neurologi studeras hur hjärnan styr och reglerar olika kroppsfunktioner, såsom rörelse, balans, syn, hörsel, minne, kognition och beteende. Genom att undersöka hjärnans struktur och funktion kan funktionella neurologer diagnostisera och behandla en rad neurologiska tillstånd och sjukdomar.

En funktionell neurolog använder sig av en holistisk och integrativ metodik för att bedöma och behandla patienter. Genom att använda sig av olika testmetoder, såsom neurologiska undersökningar, bildbehandlingstekniker och neurofysiologiska tester, kan en funktionell neurolog identifiera problemområden i hjärnan och dess nerver och utveckla en individualiserad behandlingsplan.

Behandlingsmetoderna inom funktionell neurologi kan inkludera övningar, terapier och tekniker som syftar till att stimulera och återställa hjärnans funktion samt förbättra kommunikationen mellan hjärnan och resten av kroppen. Målet med funktionell neurologi är att optimera hjärnans hälsa och funktion för att främja välbefinnande och maximera individens potential, oavsett om det handlar om att hantera akuta neurologiska besvär eller förbättra prestanda och livskvalitet. • Öga hand ben koordination 
 • Balanspåverkan
 • Koordination/ gångsvårigheter
 • Hjärntrötthet
 • Fysisk trötthet
 • Minnesproblem
 • Nedsatt koncentration 
 • Nedsatt prestationsförmåga 
 • Dubbelseende
 • Huvudvärk 
 • Yrsel

Hur kan funktionell neurologisk rehabilitering hjälpa mig?

Genom att stimulera kroppens olika nervreceptorer skapas så kallad neuroplasticitet vilket leder till att nervsytemet stärker och/eller nybildar sammankopplingar mellan olika undersystem i hjärnan.  Vilket leder till att en rad olika symptom i kroppen förbättras. 

 • Förbättrad koncentration
 • Bättre minne och inlärning
 • Snabbare informationsbearbetning
 • Ökad ork, motivation, lust
 • Bättre stresshantering 
 • Bättre balans och koordination 
 • Mindre humörsvängningar 
 • Mindre frekvent migrän eller huvudvärk
 • Dysautonoma problem som ljus- ljudkänslighet, lägesrelaterad svindel/yrsel, nedsatt fysisk förmåga Vilka tillstånd rehabiltierar vi?

Rehabilitering och behandling efter hjärnskakning
Rehabilitering och behandling efter stroke
Rehabilitering av ögonmotoriskaproblem

Mikael Malm

Legitimerad Naprapat med vidareutbildning inom funktionell neurologi och neurovetenskap under  världsledande professor F.R Carrick och Dr Melillo.

Carrick institute

Carrick Institute är en ledande organisation inom funktionell neurologi och klinisk neurovetenskap. Institutet grundades av Dr. Frederick Robert Carrick, en framstående förespråkare för och praktiker av funktionell neurologi. Carrick Institute erbjuder utbildning och certifiering inom områden som funktionell neurologi, hjärnfunktion, neurovetenskap och rehabilitering av neurologiska störningar.

Genom kurser, seminarier, workshops och online-utbildning syftar Carrick Institute till att utbilda och träna vårdpersonal, inklusive läkare, terapeuter, forskare och andra yrkesverksamma inom hälso- och sjukvården. Deras program fokuserar på att tillhandahålla avancerad kunskap och färdigheter inom områden som neuroplasticitet, hjärnrehabilitering, sensorisk integration och funktionell neurologisk diagnostik.

Med en stark betoning på evidensbaserad praxis och högkvalitativ forskning strävar Carrick Institute efter att främja förståelsen för hjärnans komplexa funktioner och förbättra behandlingsmetoder för patienter med olika neurologiska tillstånd och skador. Genom att integrera vetenskapliga rön och klinisk erfarenhet arbetar Carrick Institute för att främja en holistisk syn på neurologisk vård och främja bästa möjliga resultat för patienter med neurologiska utmaningar.

Dr Melillo

Dr. Robert Melillo är en framstående amerikansk läkare, författare och pionjär inom området funktionell neurologi och barnneurologi. Han är grundare av Brain Balance Achievement Centers, ett nätverk av center som erbjuder individuella program för barn med inlärningssvårigheter och neurologiska utmaningar.

Dr. Melillo har skrivit flera böcker om hjärnans utveckling och dess koppling till inlärningssvårigheter, såsom "Disconnected Kids" och "Reconnected Kids". Han har också varit en aktiv förespråkare för att integrera forskning inom neurovetenskap i praktiken för att hjälpa barn med ADHD, autism, dyslexi och andra neuropsykiatriska störningar.

Genom sitt arbete och sin forskning har Dr. Robert Melillo bidragit till en ökad förståelse för hjärnans komplexitet och betydelsen av att främja en balanserad och hälsosam hjärnfunktion för att stödja barns utveckling och välbefinnande.