Hjärnskaderehab i Sundsvall och Härnösand

Rehabilitering efter hjärnskakning, stroke eller annan hjärnskada. 

Undersökning, behandling och rehabilitering utgår ifrån den senaste evidens inom neurovetenskap och neurologi, så att utfallet ska vara av hög kvalité, effektivt och säkert. 
Ring så berättar vi mer 06 11 55 66 26 eller maila på info@malmsnaprapati.se

Vilka tillstånd rehabiltierar vi?

Rehabilitering och behandling efter hjärnskakning
Rehabilitering och behandling efter stroke
Rehabilitering av ögonmotoriskaproblem

Många lever med sviter efter hjärnskada i onödan

Målet med träningen är alltid att stimulera hjärnan så att kopplingar i hjärnan återskapas och ger förutsättningar för att fungera. Vi använder oss av den senaste forskningen på behandling och rehabiltiering för att kunna erbjuda tjänster som är av hög patientesäkerhet, effektiv och specifik för de problem du pressenterar.

Rehabilitering och behandlings metoden som används integreras med varandra för att stimuluerar kroppens olika nervrecepterorer i bland annat nacken för att återskapa och förbättra sensomotorisk förmåga, neuromuskulär kontroll, vestibulär rehabilitering (eye-head-vestibular rehabilitation) tillsammans med specifikt balansträning för sensorisk integration och skapa förutsättningar för att din kropp ska kunna erhålla fysisk aktivitet.

Vi använder oss också av kvantitativa mätmetoder för att utvärdera effekt av behandling.

Symptom
  • Öga hand  ben koordination 
  • Balansnedsättningar
  • Hjärntrötthet
  • Fysisk trötthet
  • Minnesproblem
  • Svårigheter med 
  • koncentration  prestationsförmåga 
  • Med mera

Objektiv mätmetod

Vi är stolta över att kunna erbjuda en mer omfattande undersökning med bland annat hjälp av avancerad, toppmodern eyetracking-teknik. Vi erhåller spetskompetens inom funktionell neurologi och rehabilitering vid hjärnskador. Tillsammans med vår kompetens och vår teknologi kan vi undersöka och mäta på ett objektivt sätt.  

Det system vi använder oss av heter RightEye-systemet som gör det möjligt för våra naprapater att lokalisera funktionella syn- och hjärnhälsoproblem, identifiera grundorsaken till problem. Tekniken är en vetenskapligt beprövade, patenterade teknik för visuella färdigheter på ett sätt som en vanlig ögonundersökning inte gör – vilket gör det möjligt för oss att diagnostisera och behandla underliggande problem som påverkar våra patienters livskvalitet.

Dynamisk synundersökning

RightEye Sensorimotor system undersöker och mäter dina ögonrörelsers koordination och precission. Systemet är FDA-godkända och backas upp av över 30 år av vetenskap. RightEye Sensorimotor system är designad för att förbättra och öka patientvården och träningseffekten vid rehabilitering av symtom från t.ex hjärnskakning eller stroke.  

Hjärnans integrerade system

En förvärvad hjärnskada kan uppstå genom en traumatisk händelse där trafik-, sport- och fallolyckor är vanligast. Den kan också bero på stroke, hjärntumör, hjärnhinneinflammation, eller på cancerbehandling med cytostatika och strålning. Vanliga svårigheter vid förvärvad hjärnskada är bland annat mental trötthet, ljud- och ljuskänslighet, synpåverkan och påverkan på grov- och finmotorik.

Forskning visar att 50–70 % av patienter med förvärvad hjärnskada har visuella svårigheter. Dessa kan visa sig på olika sätt, bland annat som ögonmotoriska svårigheter, synfältsbortfall och visuella perceptionssvårigheter. Mycket stora delar av hjärnan är involverade i nätverk som har med syn och styrning av ögonrörelser att göra och det är därför också vanligt att någonting i dessa nätverk påverkas vid skador av hjärnan. En stor del av hjärnans volym utgörs av synbanor och centra för bearbetning av synintryck. Förvärvade hjärnskador påverkar därför ofta synförmågan och/eller ögonmotoriken .
Och det är igenom dessa komplexa sammankopplingar vi återskapar funktion i områden som fungerar sämre.

Mikael Malm

Legitimerad Naprapat med vidareutbildning inom neurologi och neurovetenskap