Naprapat i Sundsvall och Härnösand

En naprapat jobbar med smärta och besvär ifrån leder, muskler och nervsystem. Har du ont ska du gå till en Naprapat.

Naprapat Mikael Malm

En Naprapat undersöker, behandlar och rehabiliterar smärta, stelhet, ömhet, värk från muskler och leder. En Naprapat arbetar främst med sina händer för att undersöka och behandla dina symptom. Vi på Malms Naprapati frågar oss alltid varför besvär uppstår och eftersöker orsaken till dina besvär. Genom att korrigera dysfunktion i kroppen som t ex gång- och rörelsemönster återskapas funktion och din kropp läker ut. Du hittar din Naprapat i Härnösand och i Sundsvall

Mikael Malm driver Malms Naprapat och Friskvård i Sundsvall och Härnösand sedan 2018. Mikael Malm har innan uppstart av mottagningen i Härnösand arbetat i Sundsvall som Naprapat. En  Legitimerad naprapat och har genomgått den fyra år långa utbildningen på Naprapathögskolan i Stockholm, plus ett års allmäntjänstgöring likt läkarutbildningen. Utbildningen är mycket krävande och består av teoretiska medicinska fackområden som: anatomi, kemi, biomekanik, fysik, fysiologi, patologi, radiologi och neurologi. Efter grundutbildning på Naprapathögskolan har Mikael Malm vidareutbildad sig inom klinisk funktionell neurologi och neourovetenskap på Carrick Institute i USA och specialliserat sig på rehabilitering av hjärnskador.

Om du har ont i muskler eller leder, lider du av sviter efter en stroke, hjärnskakning eller annan hjärnskada ska du gå till Malms Naprapati och Friskvård för behandling och rehabilitering. 

Naprapat i Sundsvall

Du hittar oss i Baldershallen på Lasarettsvägen 22, framför Sundsvalls Sjukhus. 

Naprapat i Härnösand

Du hittar oss på Norra Kyrkogatan 38 i Härnösand, mot Tobaksmonopolet. 

Om du har ont ska du gå till en Naprapat

En naprapat är expert inom manuell medicin och har goda kunskaper inom medicinska blockämnen som ortopedi, neurologi, anatomi, fysiologi, sjukdomslära, psykologi, idrottsmedicin och naprapati. Det gör att en naprapat har kompetens att ge ett primärt diagnossvar och kan avgöra om patienten skall behandlas med naprapati eller eventuellt skickas vidare till en läkare för vidare utredning av dina problem. Du hittar din Naprapat i Sundsvall på Lasarettsvägen 22 i Nya Baldershallen, och i Härnösand på Norra Kyrkogata 36 mot Tobaks. 

Vad är skillnaden mellan en Naprapat, sjukgymnast och Kiropraktor?

Naprapater, sjukgymnaster/fysioterapeuter, kiropraktorer och osteopater härstammar alla från samma "manuella medicinska träd" och arbeter med att återställa kroppens funktion, så att läkning kan ske när smärta och värk har uppstått. Väldigt generaliserande kan man dela in de olika yrkesgrupperna efter vilken behandlingsmetod som terapeuten skolats i. Kiropraktiken använder sig av manipulation och ledjustering, medan sjukgymnasten generellt använder sig av träning. Naprapaten är en blandning av sjukgymnastikens lära om träning och kiropraktikens ledjustering samt använder sig av mjukdelsbehandling. Utgångspunkten utifrån anatomi, fysiologi, neurologi och sjukdomslära är densamma för samliga av dessa yrkesgrupper.

Som läkare på sjukhus kan man arbeta inom många områden, t. ex. kirurgi, psykiatri, ortopedi m.m. En läkare tar vanligen hand om ett antal patienter och har huvudansvaret för att undersöka dem, ställa diagnos och se till att de får den behandling och vård de behöver. Läkare kan också remittera patienter till sjukgymnast, naprapat eller kiropraktor.

Varje manuell-terapeut använder sig av sin kunskap om rörelsapparatens funktion för att återställa funktion och minska smärta. Vi på Malms Naprapati och Friskvård använder oss av bland annat massage, stretch, pressur, träning och manipulationstekninker för att uppnå önskat resultat och behandlar alltid orsaken till problemen.

Hur blir man Naprapat?

För att få kalla dig legitimerad naprapat krävs en 4 år lång högskoleutbildning därefter följer en ett år lång praktiktjänstgöring efter socialstyrelsens bestämelse inom den befintliga vården och hos redan legitimerad naprapat.

Naprapat i Härnösand och i Sundsvall

Funktionell Nerurologi

Utöver den vanliga femårs utbildningen till Naprapat har Mikael Malm vidareutbildad sig inom klinisk funktionell neurologi och neurovetenskap. Det har han gjort genom världsledande fakultet med erkänt skickliga föreläsare Professor Frederick Carrick. Funktionell neurologi är er en tvärvetenskaplig gren inom forskningen som samlar resultat kring olika studerade tillstånd för att förstå behandlings- och rehabiliteringseffekter av olika former av interventioner. 

Vad är en Naprapat?

En naprapat har specialiserat sig på leder och muskler och behandlar inte bara rygg och nacke utan även andra leder i kroppen som knän, höfter, händer och fötter. Enligt den så kallade Åliggandelagen (1994:953) följer vi den bestämmelse som finns för sjukvårdspersonal och som innebär att all vår verksamhet överensstämmer med vetenskap och beprövad klinisk erfarenhet. Du hittar vår Naprapat i Härnösand och i Sundsvall

Vad behandlar en Naprapat?


Vi behandlar ryggsmärta, nacksmärta men också andra typer av led- och muskelproblematik som exempelvis axelsmärta, bröstryggssmärta, långvarig eller kronisk smärta från muskler och leder,  spänningshuvudvärk, musarm, tennisarmbåge, olika muskelbristningar, ishias, löparknä, hopparknä och benhinneproblematik, knäsmärta, smärta i fötter och händer med mera.


Kan jag använda mitt friskvårdsbidrag hos en Naprapat?

Arbetsgivaren kan skatte- och avgiftsfritt ge sina anställda möjlighet till enklare slag av motion och friskvård på arbetsplatsen. Om den anställda har kostnader för till exempel rörelseanalys, kostrådgivning, massage eller motion kan arbetsgivaren mot kvitto betala ett skattefritt friskvårdbidrag om maximalt 5000 kr per år. Läs mer om friskvårdsbidrag på skatteverkets hemsida.