Skador på kroppen kan leda till senare besvär.

Läs mer