Utbildning och forskning - för patientens skull

Att kontinuerligt utbilda sig och söka efter svar på ännu inte svarade frågpr är en självklarhet för att utveckling.. Det är också viktigt ur ett säkert handahållande av patienter. De senaste åren har det skett en otrolig utveckling av forskning på området manuell medicin både som en reaktion på kravet att på att den vård som ges ska vila på vetenskapliga grunder, men också att det finns ett finansiellt intresse i området på ett annat sätt än tidigare.

Gamla förklaringsmodeller förkastas i ljuset av nya.
Varje år avsätter Svenska Naprapatförbundet medel till forskning och utveckling genom utbildningsstipendier och forskningsanslag. Syftet med detta är att stimulera forskningen inom rörelse- och stödjeorganen med fokus på muskuloskeletal hälsa och områden av relevans för manuell medicin.

MUSIC, Musculoskeletal & Sports Injury Epidemiology Center
Svenska Naprapatförbundet har med ekonomiska resurser bidragit till verksamhetent vid MUSIC, en av Sveriges ledande forskargrupper inom det muskuloskeletala området. Chef för den forskargruppen är docent och naprapat Eva Skillgate. Förbundet stöder bland annat forskningsprojekt med syfte att evidensbasera behandling med naprapati/manuell medicin, förstå vad som påverkar och orsakar smärttillstånd samt identifiera riskfaktorer för idrottsskador hos unga på elitnivå i samarbete med idrottsrörelsen.

Finansiering av doktorander och post doc-tjänster
Svenska Naprapatförbundet finansierar tillsammans med Naprapathögskolan sedan ett antal år doktorander vid bland annat Karolinska Institutet och Universitetet i Ghent. Doktoranderna och de disputerade naprapaterna har en central roll i förbundets arbete med forskning och utveckling. Finansieringen omfattar sedan något år även post doc-tjänster.