Naprapati, en etablerad del av svensk hälso- och sjukvård

I Sveriger finns det cirka 1200 yrksesamma naprapater. 1994 etablerades Naprati som en del av svensk hälso och sjukvård genom legitimation enligt lag (1998:531). Naprapati hör därmed inte till alternativmedicin. Smärta och värk i muskler och leder, och då främst i rygg och nacke, är så vanligt att det utgör vår tids största folkhälsoproblem. Med en åldrande befolkning ökar både lidandet på individnivå och kostnaderna för samhället. Hälso- och sjukvården är i stort behov av legitimerad personal med fördjupad kunskap inom detta område, främst för att ge de som drabbats rätt råd om hur långvariga besvär skall undvikas men också för att ge behandling när råd inte räcker.

Etablering i Sverige
Stockholm Läns Landsting och Region Skåne där naprapati är en naturlig del av vårdvalet. I Region Skåne finns idag naprapater anställda på vårdcentraler där man i samverkan med bland annat fysioterapeuter bedriver framgångsrik vård av patienter med besvär från rörelseorganen

Samarbete inom vården
Forskning visar på att manuell behandling, inklusive massage, är effektivt för patienter med muskuloskeletala problem, speciellt i kombination med träning och rådgivning.Forskning antyder också att integrering av naprapati i vården på ett mycket kostnadseffektivt sätt kan korta köerna till ortoped för vissa patientgrupper vilket är positivt för såväl patienten som sjukvården.