Malms pratar motion, träning och hälsa i Yippie

I december månad medverkade vi i tidningen Yippie och pratade om träning, motion, kost och hälsa med budskapet om att träning är till för alla och kan se ut på många olika sätt. Vi behöver nödvändigtvis inte komplicera till träning och kost utan vi kan försöka integrera motion i vardagen och göra små förändringar i successivt ökad takt. Det viktigaste är att vi rör på oss och att det blir av.

Vår kropp är designad för att röra på sig. Redan efter 3 dagar av inaktivitet kan man se att ledkapseln drabbas av inflammation och hypoxi (syrebrist) (Yabe 2013). Efter 1-4 veckor sker degeneration i leden, 4-8 veckors immobilitet börjar leden att bygga på sig bensubstans (osteofyter) och bindväv bildas runt leden (Cramer 2004, 2010)

Regelbunden motion sänker också risken för hjärt och kärlsjukdomar (Dohrm 2017) förändrar också hjärnans kognitiva förmåga (johansson 2017) och fungerar lika bra som antidepressiva läkemedel vid mild till måttlig depression (Regassa 2011).