Friskvårdsbidrag

Hos oss kan du använda dig av ditt friskvårdsbidra. Ditt bidrag kan användas för olika former av friskvård, inklusive besök hos naprapat. Din bokning gör du här på hemsidan. Betalning kan göras genom Benify, Epassi eller på plats. 

För din hälsa

Förebygga en sjukskrivning

Många naprapater har avtal med företag om det som kallas “fri förebyggande behandling och rehabilitering”. När ett sådant behov finns för en anställd är behandlingen hos naprapat avdragsgill för arbetsgivaren och skattefri för den anställde. Ansvaret för bedömning av behovet hos den anställde ligger på arbetsgivaren. Detta är ett bra sätt för arbetsgivare att skapa förutsättningar för en anställd att snabbt komma tillbaks till arbete eller, om sådan risk finns, förebygga att en sjukskrivning uppstår.

Läs mer om friskvårdsbidrag här

Mer information om regler kring friskvård

Läs mer om friskvårdstjänster

Här kan du läsa om vilka friskvårdstjänster Malms erbjuder