Sjuk- Hälsovård i Härnösand

Nyligen har vi på Malms Naprapati och Friskvård startat upp något vi internt kallar för modern sjuk och hälsovård. Det kanske är lite att sticka ut hakan och provocera. Men sanningen är den, som alla inom branschen känner till, är att fysisk aktivitet påverka vår kroppsliga och mentalt häls så att många av våra 31 vanligaste folkhälsosjukdomar i västvärlden skulle kunna förebyggas och botas, utan medicinering.

Malms Naprapati och Friskvård erbjuder inte bara diagnostisering, behandling och rehabilitering av muskel- och ledbesvär utan även lösningar för dig att komma igång, lära dig och upprätthålla goda och sunda levnadsvanor. Det kräver varken mycket tid, är heller inte jobbigt och kostar inte mycket pengar.
Små tillägg till det liv du lever idag kan vara starten till ett gladare, aktivare och mer livsbejakande liv.