Axel och skulder smärta

Skuldrans huvudsakliga uppgift är att optimera funktionen i våra händer. Därför är det inte helt ovanligt att dina besvär i skuldran och nacken kommer från händerna eller det motsatta. Axelleden har god förutsättning för rörlighet i flera olika rörelserplan på grund av sin anatomiska utformning. Leden är i förhållande till höftleden väldigt grund, detta möjliggör rörlighet men också besvär när imbalans i muskulaturen uppstår.

Rotatorkuffen är en funktionell enhet som består av fyra muskler med sitt ursprung på skulderbladet och infästning på överarmen. Rotatorkuffens viktigaste uppgift är att stabilisera axelleden vid rörelser genom att centrera överarmen mot skulderbladet.
Imbalans mellan skulderbladets muskulatur och rotatorkuffen kan skapa problem kring axeln och skuldran.

Inklämningssyndrom är väldigt vanligt och menas när strukturer mellan skulderbladets struktur (akromion) och överarmen (caput humeri) kommer i kläm och gör därmed ont.
Starka riskfaktorer för inklämningssyndrom i skulderleden är exempelvis repetitiva rörelser i skuldra och handled mer än 2 timmar per dag samt arbete med händerna ovanför axelhöjd mer än 1 timme per dag.
Det sistnämnda är den vanligaste orsaken hos personer över 40 år. Hos unga individer beror tillståndet oftast på glenohumeral laxitet efter tidigare trauma. Ofta söker patienter för ganska akut smärta, det gör ont att sova på axeln och smärtar i vissa rörelser.

Andra symptom som svullnad rodnad eller värmeökning kring axelleden kan bero på inflamation i brosk sena eller slämsäckar. Kroppen har vätske fyllda slämsäckar mellan strukturer för att skapa friktion, ökat tryck eller stress under längre tid kan reta dessa slämsäckar och skapa smärtsamma tillstånd.

Senan är den del som övergår från muskelvävnaden till benet och utgör därmed en infästning för muskeln. I axelleden är bicepssenan den sena som utsätts allra oftast för besvär. Orsaken är oftast att senan överbelastas på grund av långtid av repetativt arbete, men kan också uppstå akut.

Plötslig förlust av kraft i samband med kraftutveckling av armen/skuldran kan vara tecken på rupturer. Det som sker är att muskelcellerna brister. Beroende på omfattning av skadan blir också uttrycket av symptomen.

Diagnostisering och Differential diagnostisering är viktig då besvär från nacken och hjärta kan uttycka sig i axel, hand, arm och skuldra. Frågor som te.x utlösande faktorer, smärtförlopp och smärt uttyck blir viktiga att få svara på, samt att genomgå en nogrann klinisk undersökning så att du får en rätt behandling- och rehabiliteringsplan.