2019 World Congress of Tennis Medicine and Sports Science

The Society for Tennis Medicine & Science (STMS) hade i år sin kongress på Sophiahemmets högskola i stockholm. Ett 30 tal föreläsare från hela världen kom till Stockholm och presentera sin forskning inom tennisvärlden. Kongressen var indelad i 2 st underkategorier, medicinsk del och en coach del. Ett fantastiskt tillfälle att möta sjukgymnaster, massör, tränare, forskare och disputerande inom forskningsvärlden under intresset Tennis. Perfekt tillfälle för kunskap och erfarenhetsutbyte. Men också kunna förkovra mig i specifika skador och handhavande av dessa, samt få en överblick in i hur tennisspelaren vardag ser ut med träning, kravbilder och träningsupplägg.