Axel och skuldra

Smärta i axlar och skuldror är mycket vanligt. Orsakerna kan vara många och bör utredas och behandlas av naprapat. Alla rörelser du gör med armen är beroende av en bra och normal rörelse i rygg, skulderblad, nyckelben och axlar. Om rörelseutslaget i axlarna eller skuldrorna hindras på vägen, kommer kroppen hitta andra vägar för att utföra rörelsen. Detta kan på sikt leda till smärtor i axlar, skuldra, nacke, armar och armbåge.

Vanliga axel och skulderdiagnoser

Muskelsmärtor är något de flesta av oss någon gång upplevt. Om muskulaturen överbelastas en längre tid, kommer det att bildas triggerpunkter i muskulaturen. Triggerpunkter behandlas effektivt av naprapat och hjälper din axel att återhämta sig och bli smärtfri. Felaktig sittställning eller monotont arbete kan göra att axeln felställs och nyper till muskulatur i axeln. Detta kallas för Impingement.

Akuta axleskador

Fall, slag eller andra olyckor mot axeln är vanligt inom olika idrotter men kan även hända till vardags. Vid fallskador med axelsmärta som resultat är nyckebensfrakturer det allra vanligaste. Hos ungdomar och yngre vuxna är skador i leden mellan nyckelbenet och skulderbladet vanligare samt att axeln hoppar ur led. Kring medelåldern är det vanligast med problem från senor, slemsäckar och muskler medan äldre får oftast frakturer mot axeln och skuldrans olika delar.

Några axel- och skuldersymptom

Skarp smärta i axlarna när man lyfter armarna från kroppen, kring 90 grader. Smärta under natten om man ligger på axeln. Värk, domningar, svullnader i området eller nedåt underarm och hand kan vara en inkläming i axelleden och kallar impingement.

Kalkaxel
Vid långvarig inflammation och överbelastning uppstår det ärrvävnad och förkalkningar längs senans struktur och det gör den därmed tjockare. Detta kallas för kalkaxel och kan behandlas med bland annat stötvåg.

Frusen skuldra
Inflammation i axelledens kapsel kallas för "frozen shoulder" eller frusen skuldra. Namnet kommer från att ledkapseln stramas åt och rörligheten i axelleden inskränks. Det är ofta en spontan reaktion hos patienter som haft axelproblem tidigare eller efter en fraktur i överarmen eller handleden. Tillståndet är mycket smärtsamt den första tiden. Efterhand avtar smärtan men axelns rörlighet kan fortfarande vara nedsatt i flera månader.

Nacksmärta
Problem med diskar eller nerver från nacken kan förlägga sin smärta kring axel och skuldra.

Behandling

Syftet med behandlingen är att minska smärta och återställa funktion i rörelseapparaten och nervsystemet. Vid axelbesvär och smärta behandlas alltid symptomen med olika behandlingstekniker men även orsaken till problemet behandlas och rehabiliteras.

Vid valet av behandlingsstrategi använder naprapaten händerna i själva behandlingen. Om det finns misstanke om sjukdom hänvisas patienten till läkare.