Nackesmärta

Nackspärr

Nackens muskulatur är sammankopplad med din skuldra och vidare ut i armarna. Att byta position och hålla dig aktiv kan avlasta nacken, då belastningen fördelas över fler eller större delar av kroppen. Det är sällan enbart massage hjälper vid nackspärr. Ofta måste manuell behandlingsteknik användas för att smärtan ska upphöra.

Nackspärr (Troticollis) eller annan nacksmärta beror vanligen på felaktig arbetsställning eller långvarig, ensidig, belastning som påverkar nacken i negativ riktning. Det är inte ovanligt att patienten vaknar med nackspärr och det kan många gånger uppstå utan känd orsak. Men obalans i nackens muskulatur kan ge krampkänningar, låsningar och stelhetskänsla som följd. Ofta gör det ont att rotera i nacken eller böja huvudet åt sidan. Att det strålar ut i armarna och kring skuldran kan vara symptom från diskar, men även skuldrans muskulatur kan förlägga smärtupplevelse i armar och händer.

Wiplash

Wiplash uppstår vid en så kallad pisksnärts rörelse i samband med t ex bilolycka, idrottande eller fall. Och kan orsaka skador mot ligament, diskar, muskler och leder.  Kroniska värken beror sannolikt på skador på vävnad men också en störning mellan koordinationen av nackens muskler. 

Symptom vid wiplash

Till en början kan symtomen vara diskreta för att senare försämras. Eventuell smärta efter skadan kan uppträda inom 6 veckor. Vanliga symtom är då stelhet, nack- och huvudvärk, asteni (kraftlöshet, orkeslöshet), irritabilitet, minnes- och koncentrationssvårigheter, parestesier (domningar, stickningar, pirrningar i armar och händer) svaghet i armar, yrsel, syn- och hörselstörningar – tinnitus. Vid långvariga besvär kan även mer psykologiska besvär uppstå som  oro, ångest, depressivitet, sömnstörningar och nedsatt kognitiv förmåga. Alla dessa symtom kan även förklaras av en hjärnskada – commotio. Läs mer om vår rehabilitering av hjärnskador

Flera orsaker till nacksmärta

Nacksmärta kan även uppkomma från någon av nackens mer djupsittande strukturer, däribland de vaskulära, neurologiska, respiratoriska, digestiva, eller muskuloskeletala strukturerna, eller vara en refererad smärta från någon annan del av kroppen.

Nacksmärta kan uppkomma av dissektion av inre halsartär, akut kranskärlssjukdom, huvud- och halscancer, myelopatier, infektioner, diskbråck, spondylos, spinal stenos, stress, kroppshållning och kroppsställningar, små skador, överansträngning, pisksnärtskada, nervrotkompression, och refererad smärta.

Andra vanliga orsaker är dålig kroppsposition under sömnen, nackspärr, huvudskada, ledgångsreumatism och andra reumatiska sjukdomar, karotidyni (smärta i karotisblodkärl), benbrott i nacken, viss cancer, lymfkörtelinflammation, lokala blödningar, muskelbristning, samt slag mot huvud- och halsregionenVid återkommande nackproblem måste man göra en utredning av orsaken till nackbesvären, för att man ska komma tillrätta med problemen. En noggrann undersäkning är viktig för att utreda eventuella diskbråck eller om andra sjukdomstillstånd föreligger. Varje behandling och undersökning av nacken måste individanpassas för att rehabiliteringen ska bli lyckad.