Höftled

Att få ont kring höften är vanligt, många som besöker Malms Naprapati har en strålande smärta från ländrygg ner mot säte och baksida lår/höft. Men problemet kan också komma ifrån överbelastning av muskler och leder i området. Det är inte ovanligt med nedsatt koordination i "gång-mönstret" som föranleder smärtan. Höftleden involveras i bäckenet genom lårbenshuvudet. Höftleden har ofta problem hos äldre människor där höftledsfraktur, som resultat av fall, är vanligast. Andra vanliga åkommor är artros i höftleden. Normalt är höftleden kraftfull och tål mycket belastning. Leden styrs av kraftiga muskler och obalans mellan dessa kan göra att leden utsätts för felaktig påfrestning och smärta uppstår. I vissa fall kan höftledens bendelar klämmas och skadas. Detta tillstånd brukar kallas för FAI eller impingement i höften.

Behandling av FAI

Första steget är att undersöka höftledens relation till resten av kroppen och att svara på frågan varför smärta uppstår. Därefter kan naprapaten upprätta en behandlings- och rehabiliteringsplan. En första åtgärd är att undvika extrema höftrörelser samt att minska belastningen på höften. Att stärka bål och höftens olika muskulaturer är också medicin för höftledsåkommor. Fungerar inte konservativ behandling (sjukgymnastik eller naprapati) kan operation bli aktuellt.

Så ställs diagnos på höftleden

Det finns inget enskilt test som fastställer FAI. Istället bygger diagnosen på de symptom som patienten berättar om vid första besöket. Tillsammans med att undersöka höftledens rörelseomfång och vid vilka lägen som höften smärtar kan diagnos misstänkas. En röntgen kan fastställa diagnosen.