Naprapatisk behandling

Utifrån diagnosen utformas en behandlingsplan för hur problematiken bäst kan behandlas med utgångspunkt från individens förutsättningar. Behandlingen riktas mot att korrigera orsaken till patientens besvär samt att fastställa vad som kan ligga bakom den symtomgivande strukturella eller funktionella förändringen, detta för att uppnå långsiktiga behandling-sresultat och minska risken för återfall.

Vad orsaker dina besvär?

Vi ställer oss alltid frågan "Varför". Din kropp är en komplext samspel mellan olika neurologiska system. Vi ställer oss frågan om varför du fått ont från början. Om smärtan uppstår av en olycka är svaret klart, men om besvären uppstått utan känd orsak blir detektivarbetet djupare. Vi gör det för att du ska få rätt behandling och rehabilitering så dina besvär läker ut och inte ska komma tillbaka. 

Vi behandlar inte bara symptomen, vi behandlar orsaken

Efter en noga undersökning upprättas en individuell behandlingsplan. Behandlingsplanens struktur ser olika ut beroende på vilken skada som uppstått, vilka förändringar som föreligger, omfattning av skadan, symptomens intensitet, läkningsförlopp, patientens allmänna hälsotillstånd och så vidare.

Behandlingen utformas med olika kombinationer av behandlingstekniker såsom manipulation och mobilisering av leder, nervmobilisering och olika typer av mjukdelsbehandlingar som kompletteras med tränings- eller rehabiliteringsprogram.

 
 

Manuell medicin

Alla behandlingsteniker syftar till att öka eller dämpa retbarheten i nervystemets olika receptorer och på så sätt återskapa kroppens normala rörlighet och funktion så att läkning kan fortgå.
Mjukdelsbehandling som till exempel massage och stretch kan användas för att få muskler, fascia och senor att slappna av. Ledbehandlings tekniker som manipulation eller ledjusteringar samt passiv ledmobiliserings tekniker syftar till att öka rörlighet och påkverka muskulaturen som samspelar med leden.
Studier har visat att manuell terapi påverkar blodgenomströmning och ökar därmed aktiviteten i det venösa och lymfatiska systemet som har som har en viktig roll i vårt immunsystem.
Manipulationstekniker går ut på att therapeuten tar ut leden i viss position och utför ett varsamt men bestämt "thrust" / rörelse i en viss bestämd riktning. Behandlingstekniken är skonsam och gör inte ont. Resultatet blir att muskulaturen kring leden slappnar av och smärtan kring leden avtar, rörligheten ökar så att cirkulation av ledvätska och blod kan optimeras. Kontraindikationer på manipulations tekniker är om du har osteoporos, aktua inflammationer, infektioner, frakturer eller om du har en benägenhet av sköra kärl, eller strukturell instabilitet i tillexempel ligament kring nackens strukturer.