Artros

Dags att kasta nytt ljus över artros

Artros gick förr under det svenska namnet ledförslitning, men den beteckningen används inte längre. Smärta brukar ses som kroppens varningstecken och en signal om att ta det lugnt. Men det gäller inte för artros. Den som har värk i t.ex. knän eller höfter ska inte sitta stilla, utan tvärtom röra på sig. En naprapat kan hjälpa dig med smärtan som uppstår så att motion och rörelse blir mer glädjefullt.

Artros är en folksjukdom. I Sverige har var fjärde person äldre än 45 år läkardiagnostiserad artros, och förekomsten ökar med ökande antal överviktiga och äldre. Ändå har bara hälften av dem med knäsmärta och artros sökt vård under de senaste 5 åren. Även globalt är artros en tung sjukdomsbörda: mätt som »years lived with disability« rankades artros i knä och höft år 2010 som nummer 11.

Forskningsöversikter bekräftar att träning i samband med manuel medicin (Naprapati) minskar artrosbesvär i höft och knä, och att effekten bibehålls även vid uppföljning efter flera månader. Den samlade forskningen styrker gällande riktlinjer om att regelbunden och handledd fysisk träning under lång tid är en viktig behandling. Planerad, strukturerad och upprepad fysisk aktivitet tillsammans med manuel behandling kan minska smärtan och förbättra rörligheten hos personer som har besvär av artros i höft- och knäleder. Personer som har tränat uppger mindre smärta och bättre rörlighet direkt efter sin träningsperiod och också två till sex månader senare.

Vi hjälper dig

Hos oss får du hjälp med ett strukturerat träningsupplägg och kontinuerlig uppföljning, vi finns som stöd och motivator längst hela resan. Så att du på ett säkert sätt bygger upp dig.