Armbågsled

Ont efter längre tid av monotona rörelser?

Smärta i armbågens utsida när du lyfter något med din arm eller stelhet och allmän svaghetskänsla när du lyfter ett mjölkpaket? Då är risken stor att du drabbats av tennisarmbåge. Detta är en belastningsskada som egentligen heter epikondyalgi. Enformig belastning eller rörelse, som att sitta framför datorn och knappa eller spela tennis, kan orsaka tennisarmbåge. Ofta är smärtan förlagd till området kring armbågens utsida och smäran förstärks ofta av att böja handleden uppåt. Ibland kan även smärta stråla ut mot underarmen och handen.

Vanliga symptom kring armbågsleden

Man brukar skilja på tennisarmbåge och musarm genom den anatomiska lokalisationen på armbågen. Men egentligen har de båda tillstånden en överbelastningsrelaterad orsak. Om du drabbas av antingen musarm eller tennisarmbåge kommer du uppleva smärta, värk, ömhet, kraftlöshet eller stelhet kring armbågens leder.

Hur behandlas tennisarmbåge och musarm?

För att undvika kroniska besvär är det viktigt med en tidig insats. Vid undersökning finner man ofta en påverkan från skuldrans eller bröstryggens muskulatur i form av svaghet eller annan dysfunktion. Som ett led i rehabiliteringen krävs specifik träning för både skuldra, armbågsled och handled.