Massage i Härnösand

För ditt välbefinnande

Massage är en teknik med syfte öka blodgenomströmning, avslappning i muskler, stressreduktion och ökat välbefinnande genom kombination av tryck och töjning. Muskeltöjning är en teknik för att direkt påverka musklers spänning, elasticitet och rörelseförmåga och därmed indirekt även leders rörlighet.

Sabine Dahlqvist Jaula

Är utbildad diplomerad och licencierad massageterapeut med idrottsmassage, triggerpunktsbehandling och funktionell analys.
Hon är även friskvårdskonsult och arbetar med kostrådgivning, motiverande samtal, självledarskap och hälsoekonomi. Sabine är även utbildad gym- och gruppträningsinstruktör och yinyogaledare och
hudvårdsterapeut genom Deep Skin Organics.

Vad är massage?

Massage [-sasch], fr. (av gr. ma'sséin eller arab. mass, "trycka, gnida, knåda") är ett i senare tider i Frankrike uppkommet uttryck för den metod där man genom gnidning, knådning, kramning och bultning behandlar muskler. Metoden har funnits länge, framförallt bland Orientens folk där den fortfarande utgör en väsentlig del av deras badkultur. Massage kan bota eller lindra mer eller mindre lokala sjukdomstillstånd och skador.

Massagens historia

Massage är en gammal manuell behandlingsmetod där musklerna mekaniskt bearbetas med händerna. Ordet massage kommer från det arabiska ordet mass med betydelsen "beröra".

Massagen härstammar bland annat från Kina, Indien, det gamla Grekland och Romarriket. I Egypten användes massage 3 000 år f.Kr. liksom i sumerernas rike (Mesopotamien) bortemot 4 000 år f.Kr. Idag förekommer olika typer av massage i nästan alla kulturer.

Massageliknande tekniker omnämns första gången i Nei Ching, som är världens äldsta medicinska verk, skrivet år 2598 f Kr i Kina. I Grekland utarbetade läkekonstens fader Hippokrates, regler för hur massagen skulle tillämpas (400 år f Kr).

Bilden är tagen från wikipedia.
Bilden är tagen från wikipedia.

Per-Henrik Ling (1776-1839), startade i början på 1800-talet massagens utveckling och användning i det svenska samhället. Inom Lings sjukgymnastik intog massagen en dominerande plats då Ling menade att man kunde behandla de flesta organ i kroppen med massage (lungor, hjärta, mage, tarmar mm) och inte bara besvär i rörelseapparaten.

Massage idag

En massöres arbete idag omfattar att arbeta med massage och muskeltöjningar i friskvårdande och förebyggande syfte, att utreda och behandla enklare dysfunktioner och smärttillstånd i rörelse- och stödjeorganen samt att ge behandlingar i allmänt avslappningssyfte. Massörer arbetar uteslutande med kroppens mjukdelsvävnader, det vill säga med muskler, hud och bindväv. Behandlingen sker genom att massören kombinerar sina behandlingstekniker och eventuellt även ger träningsinstruktioner i syfte att dämpa tillstånd i muskelvävnad. Svensk massage avser massage där man använder de fyra grundtyperna av grepp, effleurage (strykning), petrissage (knådning), friktion (gnidning) och tapotement (vibration).
 
En utbildad massör lär sig ovanstående behandlingstekniker men har också en grundlig kunskap om problem i rörelseapparaten, test-och undersökningsmetodik samt behandling av muskler och leder. Medicinsk Massageterapi är i grunden sjukvårdande, hälsobefrämjande och inriktar sig på att återfå och upprätthålla god fysisk funktion i samband med rörelse, aktivitet, hållning och hälsa. De främsta verktygen är Svensk Klassisk Massage, triggerpunktsbehandling och stretch. Ofta uppstår problem som smärta, stelhet och domningar på grund av muskelspänningar och dess samverkan med leder och nerver. Du kan också få rekommendationer kring träning, kroppshållning, ergonomi, avspänningsövningar och egenvård.
° Text och information är tagen från Svensk Massage och deras hemsida.