Friskvård i Härnösand

Massage och personligt anpassad träning

Friskvård på Malms

Malms Naprapati & Friskvård erbjuder en rad olika friskvårdslösningar. Bland annat genom Sabine Dahlqvist Jaula som är certifierad massage terapeut och erbjuder tjänster inom massage. Samt igenom Mikael Malm är legitimerad naprapat och personlig tränare och har lång erfarenhet av att träna och coacha människor mot deras uppsatta mål. Med unika kunskaper inom neurologi fysiologi och träningslära kan Mikael Malm hjälpa dig med upplägg och planering av din träning.

Vi samarbetar också med Tomas på EJ Sport som är licenserad personlig tränare med uthållighetsprofil och har isn bakgrund inom ultratrail och triathlon.


Exempel på friskvårds behandling

  • Rörelseanalys
  • Stretchning
  • Akupressur
  • Massage
  • med mera..

Exempel på friskvårds träning

  • Rörlighetsträning
  • Styrketräning
  • Motionsrådgivning
  • Balansträning
  • med mera..

Stärk arbetshälsan, minska sjukskrivning

Nedsatt arbetsförmåga på grund av smärta i muskler och leder är den näst vanligaste orsaken till att människor är sjukskrivna i Sverige och i denna grupp är smärtor från ryggraden dominerande. Av tradition har insatser kopplade till arbetsplatsen inte startats förrän efter långa sjukskrivnings-perioder. Genom att i stället fokusera på att stärka arbetshälsan kan antalet sjukskrivningar minskas. Rätt insatser här kan vara avgörande för det fortsatta förloppet.

 

Uppmuntra till rörelseglädje!

En arbetsgivare som uppmuntrar till motion och friskvård är i mångas ögon också en mer attraktiv arbetsgivare. Och det är ju precis vad alla arbetsgivare säger sig vilja vara. Det är inte minst viktigt för att i framtiden kunna rekrytera kompetent personal. Träning på arbetstid kostar inte, vare sig man mäter produktivitet eller sjukfrånvarokostnader, samtidigt som hälsan förbättras. Flera studier visar på att teori och praktik går ihop. En arbetplats som uppmuntrar sin personal till fysisk aktivitet har en person som mår bättre.