Rehabilitering efter stroke

Vi hjälper dig tillbaka efter stroke

Vi är specialiserade på behandling och rehabilitering av patienter som drabbats av stroke, hjärnblödning eller annan skada mot hjärnan. Mikael Malm legitimerad naprapat och vidareutbildad inom klinisk vetenskap och funktionell neurologi. Våra objektiva mätmetoder lutar sig mot 30 års forskning, så att du kan känna dig trygg med att få den absolut bästa vård.
Vår verksamhet finns i Härnösand och Sundsvall men till oss kommer patienter från hela landet.

Rehabilitering efter stroke

Vi arbetar med både behandling och rehabiltiering av skador som uppstått vid stroke,  hjärnblödning.
Efter en skada är rehabilitering en förutsättning för att du ska bli bättre.  Syftet med vårt strokeprogram är att hjälpa dig som drabbats av stroke att kunna återgå till en fungerande vardag. Det görs delvis genom en omfattande undersökning av din hjärnas och din kropps funktion, unik behandlings strategi och upprättande av rehabiliteringsplan.  

Symptom vid stroke

Din hjärna har olika system som samarbetar. Beroende på vart skada uppstår kan du få en rad olika symptom. Vi undersöker, behandlar och rehabiliterar dig med hjälp av avancerad teknologi och efter senaste evidens.  

Stroke symptom

  •  Halvsidig förlamning
  • En rad olika kroppsliga funktionsnedsättningar
  • yrsel
  • hjärntrötthet
  • nedsatt minne
  • koncentrationssvårigheter
  • humörsvängningar
  • svårt att lösa problem
  • depression och brist på initiativförmåga

Hur uppstår en stroke?

Stroke är ett samlingsnamn för hjärninfarkt och hjärnblödning so uppstår när en blodpropp helt eller delvis täpper till något av hjärnans blodkärl, vilket leder till att området inte försörjs med syrerikt blod, vilket ibland även kallas ischemisk stroke.

En blodpropp kan uppstå på grund av ådrorna förfettas och bygger då på successivt upp en trombos. Eller så bildas proppen någon annanstans än där den slutligen ger symptom, vilket kallas emboli. Hjärnblödning, vilket är en bristning i något kärl inne i hjärnan eller på hjärnans yta, är en mindre vanlig form av stroke.

Det absolut viktigaste i det akuta skedet av en stroke är att minimera risken för och omfattningen av följdskador. De två typerna av stroke behandlas på olika sätt. Vid behandling av hjärnblödning, dvs då ett kärl inne i hjärnan eller på hjärnans yta brustit och förorsakat en blödning, gäller det i första hand att fastställa storleken på blödningen. Om det är en liten blodutgjutelse, räcker det eventuellt att undvika aktiviteter som höjer trycket i hjärnan. Större blodutgjutelser, eller hematom, kräver kirurgiska ingrepp

Hjärninfarkt kan behandlas på två olika sätt. Den viktigaste behandlingen är intravenös trombolysbehandling för att lösa upp blodproppen med hjälp av blodförtunnande medicinering. Denna måste sättas in så snabbt som möjligt för att begränsa skadan på nerverna i hjärnan. I vissa fall kan blodproppen även avlägsnas mekaniskt med hjälp av ett kirurgiskt ingrepp som kallas trombektomi.

Undersökning behandling Rehabilitering efter stroke

Vi använder oss av avancerad eye tracking system för att objektivt mäta funktionen av dina ögon och hjärna. Tekniken lutar sig mot 30 år av studier inom neurovetenskapliga ämnen. Behandling av dina besvär syftar till att stimulera din hjärnas olika områden så att nybildning av kopplingar mellan hjärnans strukturer bildas eller förstärks genom så kallad neuroplasticitet läs mer om rehabiliterings metoder under "behandlingsmetoder".