Stress

Öka din mentala krock-kudde

Vid långvarig psykosocial påfrestning spelar hjärnan en central roll både för initiering och bibehållande av psykologiska och fysiologiska stressreaktioner. Aktivering av stressreaktionen sker bland annat genom delar av hjärnan som kallas för neokortex, hippocampus, amygdala, hypothalamus, hypofysen och binjurebarken. Fysisk aktivitet stimulerar hjärnan på så att stressystemet lugnar sig.


Kroppens stressystem, som också kallas för HPA - Axeln, finns till för oss för att vi ska överleva. Måttlig stress håller oss alerta och aktiva, det får oss att bli handlingskraftiga och utföra saker. Stress varnar oss för eventuella faror som kan uppstå, detta har i ett eveolutionärt perspektivt varit livsnödvändigt då stress hjälpt oss fly undan faror som tigrar, björnar eller andra yttre hot. Nu för tiden behöve vi tack och lov sällan oroa oss för att bli jagade av björn eller tiger. Ändå har vi samma system i hjärnan som blir aktivit av psykosociala orsaker som deadline på jobbet, villalån, eller att inte få tillräckligt med "likes" på instagram. Även om den stress vi utsätts för idag inte är lika intensiv som att bli jagad av björn, så utsöndrar stressystemet hormon som blir skadliga för oss.

Hjärnan påverkas av långvarig stress.
Forskning bekräftar att stresspåverkan på hjärnan kan ge upphov till bland annat minnesstörningar, sömnstörningar, depression och ångest. Hippocampusregionen är den del av hjärnan som spelar en central roll för minnesfunktionen.
I hippocampusregionen finns rikligt med receptorer för kortisol som i sin tur medverkar till HPA-axelns reglering. Hippocampus blir därigenom en länk mellan neuroendokrin reglering och kognition.

Stress förändrar din hjärna.
Vid långvarig eller kraftig stress med neuroendokrin aktivering som följd anses denna överaktivering av kortisolreceptorerna leda till såväl störd reglering av HPA-axeln samt kognitiva störningar och påverkan på minnesfunktionerna. Hippocampus funktion är den påvisade förmågan till nervcellsnybildning dvs. att nya celler ständigt bildas i den vuxna hjärnan. Stresshormoner stör nybildning av celler och hämmad nervcellsnybildning se som mekanism bakom kognitiv störning vid långvarig stress, ett fenomen som bland annat påvisats vid depression.

Forskargrupper har visat att fysisk aktivitet kan positivt påverka nybildning av celler i hippocampus, närmare bestämt i “granularis lagret” ett cellområde i gyrus dentatus. Dessa nybildade stamceller kan ha en stor betydelse, delvis för den friska hjärnan men även för de effekter som men ser i samband med stress.

Fysisk aktivitet motverkar de negativa effekter långvarig stress har på hjärnan och har också en positiv effekt vid depression. Fysisk aktivitet spelar en viktig roll för behandling av depression genom att stimulera till nybildning av stamceller i hjärnan av celler i hjärnan.

Sinnesnärvaro - Mindfulness

Att träna på att göra dig uppmärksam på stress signaler ökar din medvetenhet om när din kropp börjar känna av stress. Centrala dealar i mindfulness eller sinnesnärvaro är att göra uppmärksam på det som händer just nu i stunden. Det kan handla om att träna på att fokusera.
En annan del handlar om att ha en nyfiken och accepterade inställning till det du upplever. Det betyder att du inte värderar eller dömer det du upplever i nuet. Detta leder till en  accepterande inställning till dig själv och andra. Det betyder att du övar dig på att se kärleksfullt och ömsint på dig själv och andra. Om det är svårt kan du öva dig på att åtminstone se neutralt på dig själv och andra. Det har stor betydelse för att du ska må bra.

Det som händer i vår sociala hjärna, som är designad för en hotfullvärld som existerade när vi sprang runt på vildmarken, är att du lurar den till att se på människor en del av din gemenskap och inte som fiender som försöker döda dig, sätta eld på taket och sno åt sig allt av värde.

Vi stöttar och guidar dig

Hos oss får du hjälp med ett strukturerat träningsupplägg och kontinuerlig uppföljning, vi finns som stöd och motivator längst hela resan. Så att du på ett säkert sätt bygger upp dig.