Optimera din prestation med ögonmotorisk träning 

Vid nästan alla idrotter eller vardags aktiviteter  använder du din ögon till att samla in information för att kunna fatta ett beslut. Vi undersöker, behandlar och tränar din ögonmotorik så att du blir bättre på att processa visuell information. 

I många idrotter använder vi våra ögon för att samla in information som t ex avstånd till nästa spelare, vilka passningsalternativ som finns, om du ska skjuta högt eller lågt. Detta vi brukar kalla för spelintelligens är beroende av ögats förmåga att kunna samla in information och sen processa den. 

  • Vill du förbättra dig i tennis, golf, fotbolleller annan idrott?
  • Vill du minska antal misstag i din idrott?
  • Vill du öka din koncentration?
  • Vill du minska risken för långtidskomplikationer av hjärnskakningar?
  • Vill du optimera din hjärna?


Varför ögonmotorisk träning?

Två tredjedelar av all information till vår hjärna får vi genom vårt visuella system. En uppsjö av vetenskapliga studier har gjorts för att förstå relationen mellan vårt visuella processande och inlärning, arbetsförmåga och till och med över hur vi mår. När vi idrottar använder vi vår visuella system för avgöra bland annat avstånd, hastighet, position, innebörd, färg, form och precisson.

För kunna processa den visuella informationen krävs det att din hjärna fungerar optimalt och för att kunna flytta ögonen koordinerat, fixerat och fokuserat krävs det att hjärnans olika system jobba synkroniserat med varandra. Ögonmotorisk träning har visat sig vara effektivt hjälpmedel för personer med inlärning svårigheter. Flertalet studier visar på att tusentals barn och vuxna som genomgår ögonmotorisk träning förbättrar läsförmga, lär sig lättare, deras förmåga till att visualisera, konceptualisera och skapa förbättras. Vid vissa fall förbättrades även IQ. 

Hur går det till?

Vi använder oss av högteknologiska redskap för att mäta din förmåga på ett objektivt sätt. Vi använder oss även av standardiserade tester med hög vetenskaplig tillförlitlighet för att skräddarsy ett ögonmotorisk träningsprogram till dig .

Vad jobbar Malms mer med?

Hjärnskakning

Vi hjälper dig tillbaka efter hjärnskakning.


Stroke eller annan hjärnskada

Vi hjälper dig tillbaka efter stroke eller annan hjärnskada.


Ögonmotorisk rehab

Vi hjälper dig prestera bättre i arbetslivet eller i skolan.