Hjärt- Kärlsjukdomar

Öka slagvolym och sänk blodtrycket

Vinsterna med regelbunden fysisk aktivietet är många och stora. Bättre livskvalitet, kognition, stämningsläge och fysisk kapacitet och lägre risk för många sjukdomar och förtida död. Rörelse påverkar de flesta av kroppens organ och vävnader.


Människan är byggd för rörelse.
Regelbunden fysisk aktivitet påverkar de flesta organ och vävnader, vilket på olika sätt kan bidra till förbättrad hälsa och funktion. Ett enstaka pass med fysisk aktivitet kan ha mätbara effekter på stämningsläge, kognition, blodtryck och blodsockerkontroll. Regelbunden fysisk aktivitet över månader och år minskar risken för många sjukdomar och förtida död samt förbättrar livskvalitet, stämningsläge, kognition och fysisk kapacitet. Dessa förändringar beror på anpassningar i hjärta, kärl, skelettmuskulatur, fettväv, hjärna, benvävnad, endokrina körtlar och immunsystem.

Fysisk aktivitet och träning påverkar proteiner och genaktivitet genom olika signalmekanismer, däribland epigenetiska förändringar. Det biologiska svaret på träning kan dock skilja sig mellan olika individer, till stor del på grund av genetiska olikheter. Men regelbunden aerob fysisk aktivitet förbättrar hjärtats funktion genom bl a ökad slagvolym och sänker blodtrycket, genom bl a ökad vasodilatationsförmåga, minskad kärlstyvhet och ökad kapillarisering. Regelbunden fysisk aktivitet leder till bättre bibehållande av muskelmassa och muskelfunktion och kan förbättra hjärnhälsa och hjärnfunktion, t ex exekutiva funktioner och minne.

Malms Naprapati och Friskvård
hjälper dig med rehabilitering och prevention

Hos oss får du hjälp med ett strukturerat träningsupplägg och kontinuerlig uppföljning, vi finns som stöd och motivator längst hela resan. Så att du på ett säkert sätt bygger upp dig.