Hjärnskakning

Rehabilitering efter hjärnskakning i Sundsvall och Härnösand

Mikael Malm Leg Naprapat är specialiserad inom klinisk neurovetenskap och funktionell neurologi och jobbar med behandling och rehabilitering av hjärnskakningar. Malms Naprapati arbetar alltid efter vetenskapligt beprövade metoder så att din rehabilitering ska vara effektiv och säker.

För mer information ring 0611 55 66 25 eller maila på info@malmsnaprapati.se 
 

 

Vad är en hjärnskakning?

Hjärnskakning kan uppstå vid t ex våld direkt mot huvudet eller vara indirekt, till exempel när huvudet slungas kraftigt och där hastighetsförändringen som vid pisksnärtskador eller tryckvåg skadar hjärnan. Vanligast är trafikolyckor, idrottande eller misshandel.  För att betraktas som en hjärnskakning ska hjärnans funktioner var påverkade. Exempel på detta är att man kortvarigt förlorar medvetandet, får en minneslucka, känner sig omtöcknad eller mår illa. För att kallas hjärnskakning ska det inte finnas påvisbara skador på hjärnan på datortomografi eller magnetkamera.

Symptom vid hjärnskakning 

 • Huvudvärk
 • Trötthet
 • Yrsel
 • Ljud- och ljuskänslighet
 • Irritation
 • Värk i nacke och rygg
 • Svårigheter med fysisk aktivitet
 • Illamående eller kräkning
 • Nedsatt kognitiv förmåga såsom försämrad koncentration och minne
 • koordination problem
 • Synrubbning – ser dubbelt eller suddigt

Undersökning, Behandling och Rehabilitering efter hjärnskakning

Om du råkar ut för en hjärnskakning är det viktigt att du undersöks på ett korrekt sätt för att kartlägga vilka delar av din hjärna som skadat. Så att vi kan skräddarsy enbehandlings- och rehabiliteringsplan åt dig. 

Ögonmotorisk undersökning

Skador mot hjärnan kommer skapa dysfunktion i hur din ögonmotorik uttrycker sig. Balans och visuell rehabiliterings program reducerar symptom som yrsel, koncentrations svårigheter, minnesproblem, bland fler symptom.
Vi använder oss av högteknologiska mätverktyg för att få objektivt data på pression, hastighet och kvalité av ditt nervsystems funktion. 

Proprioception 

Vi använder oss av våra olika sinnen (syn, hörsel, smak, lukt och kroppen) för att undersöka och skapa förståelse för vår omvärld. I och kring våra leder, muskler, ligament och ledkapslar finns mängder av nervreceptorer som berättar vart vi har vår kropp i förhållande till vår omvärld och till varandra. I komplexa system arbetar vår kropp ihop med andra sinnen som balans och vår ögon och hörsel för att t ex gå stå och utföra olika former av rörelser. 

Autonomi

Många av vår kropps system aktiveras och underhålls på reflex, av vårt autonoma nervsystem så du slipper tex tänka på att spänna hjärtmuskel för att pumpa blod.  Störningar av dit autonoma nervsystem (icke viljestyrda) som kontrollerar ditt hjärt- och kärlsystem kan påverkas och ge symptom som trötthet, yrsel, illamående, kraftlöshet etc .

Balans

Vårt balanssystem sitter i örat och berättar om hur och vilken hastighet ditt huvud rör sig i. Balansen är avgörande för vilken kraft du kan utveckla i tex ett gång steg eller ett kast. Skador mot balans systemet kan orsaka yrsel, illamående. Dysfunktionellt balanssystem kan även ledat till ökad muskulära anspänningar och högre risk för skador.

Mer om Hjärnskakningar

Hjärnskakning uppstår vid slag eller trauma mot huvudet, men kan också uppstå vid tex tacklingar mot kroppen där hjärnan rör sig inuti skallen. 80-90 procent återhämtar sig utan rehabilitering men många som drabbas får symptom långt efter att skadan inträffat. 380 000 som drabbas av hjärnskakning varje år återhämtar sig inte utan rehabilitering. 42 miljoner människor runt om i världen drabbas varje år men mörkertalet är sannolikt större. Därför finns det ett stort behov av en uppdaterad undersöknings- och behandlingsmetodik, men också kunskap om området.

Traumatisk hjärnskada (TBI) kan orsaka allvarligt störningar av kognitiv-, sociala-, emotionell och fysiska- funktioner hos den drabbade individen. Dessa negativa konsekvenser påverkar inte bara den drabbade utan även vänner, familj, kollegor och övriga personer i omgivningen.
 

Hur läker hjärnan vid skada?

Hjärnan är plastisk. Med det innebär det att vår hjärna omorganiserar sig så att vi som individer hela tiden kan t ex lära oss nya saker och men också kan förbättra eller förändra vår hjärnas funktioner.

Vår kropp och vår hjärna arbetar i olika system för att skapa funktion. I din hjärna samverkar massor av olika system för att kunna få oss att fungera och förstå vår omvärld. Om skador som t.ex svullnad i  uppstår kan områdets system inte fungera optimalt och ett annat system tar då över, kompensera för det icke fungerande systemet. Kompensationer kan vara effektiva för för stunden men i det långa loppet och upprätthålla eller utlösa symptom. 

Symptom vid långvariga besvär av hjärnskakning

 • Huvudvärk eller ett ”tryck” i huvudet
 • Illamående eller kräkning
 • Balans-, koordinationsproblem
 • yrsel
 • Synrubbning – ser dubbelt eller suddigt
 • Ljus- och ljudkänslighet
 • Kognitiva problem som minnes, koncentrations svårigheter
 

Negativ neuroplasticitet

Din hjärna består av ett flertal system som samverkar och påverkar varandra. Skador mot något av dessa system kan kompenseras av andra system. Normalt sett ska skador mot hjärnan läka ut. Under läknings perioden kan svullnad, blödning eller skada negativa kompensations mönster och symptom kvarstå under längre tid än förväntat. Flertalet studier visar att patienter med upprepade hjärnskakning , eller skador mot hjärnan, påvisar påtaglig nedgång i två eller flera kognitiva funktioner.

Påtagliga förlust av vävnad i de drabbade områderna observeras också som tillexempel atrofi (förtvining av celler) i hela hjärnan och hippocampus samt förlust av vit substans 4,5 månader till 2,5 år efter skadan uppstod. Andra studier har kunnat påvisa samband mellan förändringar i  hjärnans volym och förändringar i bettende i grupper som utsatts för TBI.

Ögonens funktion är ett fönster till din hjärna

Synen är vårt kropps mest finkänsliga sinne. För att den visuella informationen ska kunna processas på ett adekvat sätt är den hårt kopplad till flera områden av din hjärna. Visuella problem som suddig syn, ljuskänslighet eller dubbelseende kan vara indikatorer att något är fel på kopplingar i din hjärna. Flertalet områden i hjärnan kan kompensera dina ögons funktion så att dina symptom kan minskas, men att hjärnans funktion inte är optimal. Om hjärnan inte fungerar optimalt kostar det mer energi, mer tid och mer ansträngande för dig att utföra olika uppgifter som t ex läsa, problemlösa, koncentrera dig, minnessvårigheter, förändrad personlighet med mera. Genom att undersöka ögonens funktion och dysfunktion kan vi kartlägga vilka områden i av hjärnan som ej fungerar optimalt och senare upprätta en behandlings- och rehabiliterings strategi för dina symptom.
Din hjärna sköter ögonmotorik. Olika delar av hjärnan sköter olika funktioner av dina ögons motorik.

Vi arbetar efter vetenskaplig evidense och klinisk beprövad erfarenhet

I vår behandling och rehabilitering av hjärnskador, hjärnskakningar, använder vi oss av evidensbaserad behandlingsteknik inom inom områden som vestibulär rehabilitering, ögonmotorisk träning, aerob träning och behandlingsmetodik av neuro- och muskeloskeletala system.

Malms Brain rehab, specialist på rehabilitering av hjärnskakningar

Mikael Malm är Legitimerad Naprapat och har genomgått en fyrårig specialistutbilning vid Naprapat- högskolan i Stockholm inom ämnesblocken naprapati, manuell medicin, idrottsmedicin, anatomi, fysiologi, sjukdomslära, psykologi, forskningsmetodik. Samt 1 års legitimationspraktik som görs delvis hos redan legitimerad naprapat och delvis i den offentliga hälso- sjukvården. Mikael Malm är vidareutbildad på Carrick Institute i USA som är världsledanden inom klinisk neruologi och neurovetenskap med speciallist kompetens inom rehabilitering av traumatisk hjärnskador (TBI), hjärnskakning.