Hjärnskakning

Rehabilitering efter hjärnskakning i Sundsvall och Härnösand

Mikael Malm Leg Naprapat är specialiserad inom klinisk neurovetenskap och funktionell neurologi och jobbar med behandling och rehabilitering av hjärnskakningar. Malms Naprapati arbetar alltid efter vetenskapligt beprövade metoder så att din rehabilitering ska vara effektiv och säker.

Vad är en hjärnskakning?

Hjärnskakning kan uppstå vid t ex våld direkt mot huvudet eller vid indirekt våld, som till exempel när huvudet slungas kraftigt och där hastighetsförändringen som vid pisksnärtskador eller tryckvåg skadar hjärnan. För att betraktas som en hjärnskakning ska hjärnans funktioner var påverkade. Exempel på detta är att man kortvarigt förlorar medvetandet, får en minneslucka, känner sig omtöcknad eller mår illa. För att kallas hjärnskakning ska det inte finnas påvisbara skador på hjärnan på datortomografi eller magnetkamera.

Symptom vid hjärnskakning 

 • Huvudvärk
 • Trötthet
 • Yrsel
 • Ljud- och ljuskänslighet
 • Irritation
 • Värk i nacke och rygg
 • Svårigheter med fysisk aktivitet
 • Illamående eller kräkning
 • Nedsatt kognitiv förmåga såsom försämrad koncentration och minne
 • koordination problem
 • Synrubbning – ser dubbelt eller suddigt

Undersökning, Behandling och Rehabilitering efter hjärnskakning

Om du råkar ut för en hjärnskakning är det viktigt att du undersöks på ett korrekt sätt för att kartlägga vilka delar av din hjärna som skadat. Så att vi kan skräddarsy enbehandlings- och rehabiliteringsplan åt dig. 

Ögonmotorisk undersökning

En ögonmotorisk undersökning är en viktig del av bedömningen av en person med misstänkt hjärnskakning. Det finns fler skäl till varför, ett är att identifiera nystagmus, alltså ofrivilliga ögonrörelser , en annan är att bedöma synfunktion då dubbelseende, fokusering eller suddig syn. Andra allvarliga skador mot hjärnan avslöjas också vid ögonmotorisk undersökning så som skador på synnerven eller större blödningar. Genom att genomföra en grundlig ögonmotorisk undersökning kan man få en bättre förståelse för hur hjärnskakningen har påverkat individens neurologiska funktion och hjälpa till vid behandling och rehabilitering.

Proprioception 

Proprioception är förmågan att uppfatta och känna kroppens position rörelser utan att använda synen. Det är en av kroppens sinnen. I och kring våra leder, muskler, ligament och ledkapslar finns mängder av nervreceptorer som berättar vart vi har vår kropp i förhållande till vår omvärld och till varandra. Proprioception spelar en viktig roll i vårt dagliga liv och för våra motoriska färdigheter så som gå springa klättra greppa och utföra komplexa rörelser. Proprioception är också viktigt för vår kroppshållning/kroppsuppfattning och balans. Vid hjärnskakning och vissa neurologiska tillstånd kan proprioception påverkas, vilket leder till problem med koordination och balans. Det är därför viktigt att undersöka och bedöma proprioception vid sådana tillstånd. 

Autonomi

Vid hjärnskakning kan det autonoma nervsystemet påverkas på olika sätt. Det autonoma nervsystemet ansvarar för att reglera kroppens automatiska funktioner så som hjärtfrekvens blodtryck andning matsmältning och svettning. Några symptom på att det autonoma nervsystemet är påverkat är dysautonomi, vilket innebär att att reglering av hjärtfrekvens blodtryck och andra autonoma funktioner blir instabila eller i obalans. Det kan resultera i snabb puls, lågt blodtryck, yrsel, svimning, magproblem eller temperaturreglerings problem. Svettningar och sömnproblem är andra symptom på att det autonoma nervsystemet är påverkat.

Balans

Balanssinnet kan påverkas av hjärnskakning på flera sätt. En hjärnskakning, som är en mild form av hjärnskada, påverkar ofta det vestibulära systemet i innerörat, vilket är ansvarigt för att reglera balansen.

När du får en hjärnskakning kan de små hårcellerna inuti innerörat skadas eller störas. Dessa hårceller är avgörande för att registrera rörelser och förändringar i huvudets och kroppens position. Om de är skadade kan de skicka felaktiga signaler till hjärnan om balansen.

En hjärnskakning kan också påverka andra delar av hjärnan som är involverade i balans och koordination. Till exempel kan den påverka den cerebellära funktionen, som spelar en viktig roll i att kontrollera rörelser och balans.

De vanligaste symtomen på balansstörningar efter en hjärnskakning inkluderar: yrsel, ostadighet, svårigheter att fokusera eller koncentrera sig, svårigheter att koordinera rörelser och ökad känslighet för rörelse och ljus.

Mer om Hjärnskakningar

Hjärnskakning uppstår vid slag eller trauma mot huvudet, men kan också uppstå vid tex tacklingar mot kroppen där hjärnan rör sig inuti skallen. 80-90 procent återhämtar sig utan rehabilitering men många som drabbas får symptom långt efter att skadan inträffat. 380 000 som drabbas av hjärnskakning varje år återhämtar sig inte utan rehabilitering. 42 miljoner människor runt om i världen drabbas varje år men mörkertalet är sannolikt större. Därför finns det ett stort behov av en uppdaterad undersöknings- och behandlingsmetodik, men också kunskap om området.

Traumatisk hjärnskada (TBI) kan orsaka allvarligt störningar av kognitiv-, sociala-, emotionell och fysiska- funktioner hos den drabbade individen. Dessa negativa konsekvenser påverkar inte bara den drabbade utan även vänner, familj, kollegor och övriga personer i omgivningen.
 

Hur läker hjärnan vid skada?

Hjärnan är plastisk. Med det innebär det att vår hjärna omorganiserar sig så att vi som individer hela tiden kan t ex lära oss nya saker och men också kan förbättra eller förändra vår hjärnas funktioner.

Vår kropp och vår hjärna arbetar i olika system för att skapa funktion. I din hjärna samverkar massor av olika system för att kunna få oss att fungera och förstå vår omvärld. Om skador som t.ex svullnad i  uppstår kan områdets system inte fungera optimalt och ett annat system tar då över, kompensera för det icke fungerande systemet. Kompensationer kan vara effektiva för för stunden men i det långa loppet och upprätthålla eller utlösa symptom. 

Symptom vid långvariga besvär av hjärnskakning

 • Huvudvärk eller ett ”tryck” i huvudet
 • Illamående eller kräkning
 • Balans-, koordinationsproblem
 • yrsel
 • Synrubbning – ser dubbelt eller suddigt
 • Ljus- och ljudkänslighet
 • Kognitiva problem som minnes, koncentrations svårigheter
 

Negativ neuroplasticitet

Vår hjärna består av ett flertal system som samverkar och påverkar varandra. Skador mot något av dessa system kan kompenseras av andra system. Normalt sett ska skador mot hjärnan läka ut. Under läknings perioden kan svullnad, blödning eller skada negativa kompensations mönster och symptom kvarstå under längre tid än förväntat. Flertalet studier visar att patienter med upprepade hjärnskakning , eller skador mot hjärnan, påvisar påtaglig nedgång i två eller flera kognitiva funktioner.

Påtagliga förlust av vävnad i de drabbade områderna observeras också som tillexempel atrofi (förtvining av celler) i hela hjärnan och hippocampus samt förlust av vit substans 4,5 månader till 2,5 år efter skadan uppstod. Andra studier har kunnat påvisa samband mellan förändringar i  hjärnans volym och förändringar i bettende i grupper som utsatts för TBI.

Ögonens funktion är ett fönster till din hjärna

Synen är vårt kropps mest finkänsliga sinne. För att den visuella informationen ska kunna processas på ett adekvat sätt är den hårt kopplad till flera områden av din hjärna. Visuella problem som suddig syn, ljuskänslighet eller dubbelseende kan vara indikatorer att något är fel på kopplingar i din hjärna. Flertalet områden i hjärnan kan kompensera dina ögons funktion så att dina symptom kan minskas, men att hjärnans funktion inte är optimal. Om hjärnan inte fungerar optimalt kostar det mer energi, mer tid och mer ansträngande för dig att utföra olika uppgifter som t ex läsa, problemlösa, koncentrera dig, minnessvårigheter, förändrad personlighet med mera. Genom att undersöka ögonens funktion och dysfunktion kan vi kartlägga vilka områden i av hjärnan som ej fungerar optimalt och senare upprätta en behandlings- och rehabiliterings strategi för dina symptom.
Din hjärna sköter ögonmotorik. Olika delar av hjärnan sköter olika funktioner av dina ögons motorik.

Vi arbetar efter vetenskaplig evidense och klinisk beprövad erfarenhet

I vår behandling och rehabilitering av hjärnskador, hjärnskakningar, använder vi oss av evidensbaserad behandlingsteknik inom inom områden som vestibulär rehabilitering, ögonmotorisk träning, aerob träning och behandlingsmetodik av neuro- och muskeloskeletala system.

Malms Brain rehab, specialist på rehabilitering av hjärnskakningar

Mikael Malm är Legitimerad Naprapat och har genomgått en fyrårig specialistutbilning vid Naprapat- högskolan i Stockholm inom ämnesblocken naprapati, manuell medicin, idrottsmedicin, anatomi, fysiologi, sjukdomslära, psykologi, forskningsmetodik. Samt 1 års legitimationspraktik som görs delvis hos redan legitimerad naprapat och delvis i den offentliga hälso- sjukvården. Mikael Malm är vidareutbildad på Carrick Institute i USA som är världsledanden inom klinisk neruologi och neurovetenskap med specialist kompetens inom rehabilitering av traumatisk hjärnskador (TBI), hjärnskakning.