Hjärnan vid fysisk aktivitet

Introduktion

Visuell information från omgivningen samlas in genom snabba ögonrörelser, vilket är en serie av sackader och fixationer. Sackad är den snabba rörelse ögat gör antingen reflexmässigt eller frivilligt. Dina ögon är aldrig helt stilla utan rör sig över och omring föremål för att skapa information till hjärnan om t ex form, färg, om objektet rör sig, vilken hastighet , innebörd av föremålet, din kropps position i förhållande till föremålet och så vidare.

Effektivt rörelsemönster är beroende av visuell information. Och förståelsen av integerationen mellan rörelsemönster och ögonens funktion är grunden för hur behandling och rehabiltiering av hjärnskador fungerar.

Med enkla tillägg till ditt liv kan går det att förebygga och bota vår tids största folkhälsoproblem. Det är inte kostsamt, svårt eller behöver nödvändigtvis inte ta massa tid.

Genom fysisk aktivitet kan du bota, förhindra och mildra symptom av 31 av våra folkhälsoproblem, dit tillhör bland andra lätt medelsvår depression, hjärt- och kärlsjukdomar, stress relaterade problem, diabetes typ 2, demens och fallolyckor.

Malms Naprapati & Friskvård hjälper dig med individuellt anpassat träningsupplägg, träning, stöd och motivation genom hela resen.

Proffesor Wendy Suzuki berättar hur fysisk aktivitet påverkar hjärnan.

Vår uråldriga hjärna i hypermodern miljö

Idag vet vi genom forskning att ett 30 tal av våra vanligaste folkhälsosjukdomar kan kopplas till det liv vi idag lever. Fysisk aktivitet kan i många situationer hjälpa dig med dina symptom, men behöver du hjälp med en mer specifik rehabilitering bör du kontakta Malms Brain rehab, för en mer specifik rehabilitering.

Vår uråldriga hjärna
Vår hjärna är designad för ett liv vi levde för 10.000 år sedan. Vårt moderna liv med stadsliv, infrastruktur, konstant uppkoppling och nya sociala regler är för vår hjärna nytt. Våra liv har på många plan blivit enklare, men för vår kropp och hjärna har inte hunnit anpassa sig efter den tid vi lever i.

Fysisk aktivitet

Vi är anpassade för ett liv i rörelse
Våra kroppar och våra hjärnor är inte konstruerade för det moderna samhälle i vi lever i. Vi människor som art betraktad behöver tillgodose 4 basala delar hos oss. Socialt umgänge, sova, äta och motion för att vi ska tillgodose det vi behöver. Men vår livsstil har förändrats ofantligt de sista 100 åren medan vår biologi och genetik är likt jägare och samlarfolket som levde för 10.000 år sen.

Anders Hansen, läkare författare och psykiatriker berättar om den moderna hjärnforskningen som visar att motion och träning får fullständigt ofattbara effekter på hjärnan.

Våra kroppar och hjärnor är alltså konstruerade efter strävan att skaffa mat, sova, föröka oss och till det här har fysisk aktivitet varit involverat som en naturlig del av människans beteende.  

Vi har alltså rent historiskt sett varit tvungna att röra på oss. De som hade bäst uthållighet och kunde koordinera sina rörelser kunde skaffa mat, överlevde, och förde sina gener vidare till sin avkomma.

Vad händer i hjärnan när vi rör på oss?
Om du vill ha starka ben så är det benen du ska träna, om du vill ha starka armar är det armarna du ska träna. Om du ska träna hjärnan så är det fysisk aktivitet du ska träna. När du tränar ökar blod-genomströmningen i hjärnan och bildar nya små blodkärl som kan levererar blod och transporterar bort slaggprodukter. Och det är nämligen också så att träning har stora spridningseffekter på hjärnan.

När vi aktiverar våra muskler aktiverar vi också stora delar av våran hjärna, tillexempel motoriskahjärnbarken som styr våra rörelser, som är viktig för koordination och balans.

Dessutom aktiveras sensmotoriska cortex som som främst är förknippad med mottagande och bearbetning av impulser från känselreceptorer. Detta kan exempelvis gälla taktil stimulans, känselintryck från kroppens inre organ eller information om var de olika kroppsdelarna befinner sig i förhållande till varandra.

Men har du åkt på en skada och din hjärna valt att sammankoppla sig på kompentsativt sätt kan det vara så att du behöver ha hjälp med mer specifik träning. Det är nämligen så att vår hjärna är jättebra på att förändra sig själv och anpassa sig. Om något inte fungerar så försöker den hitta på en lösning som gör att det fungerar, även om den lösningen inte är helt optimal i längden.