Fallolyckor, balans och yrsel problematik

Öka din styrka, rörlighet och koordination så att du undviker och klarar fall bättre.

Fall och fallskador bland äldre är ett växande folkhälsoproblem. Anledningarna är att vi blir allt äldre, rör på oss mindre och bor dessutom ofta kvar ensam i hemmet vilket för att ett fall kan få förödande koncekvencer.
Vårt nervsystem fungerar är i ständig förändring och är en färskvara. Om vi inte stimulerar och använder oss av vårt nervsystem kommer systemet att förfalla och vi får sämre funktion i vår kropp.

I genomsnitt kommer var tredje person över 65 år att råka ut för en fallolycka. Skörare skelett, försämrad muskulatur och balans, sämre syn, sjukdomar och mediciner hör ihop med stigande ålder och är riskfaktorer för att falla. Men det finns bra och enkla sätt att underhålla din hjärna och ditt nervsystem.

Ditt nervsystem går att förändra även på äldre dagar.
Forskning har visat att till och med de som är äldre än 90 år kan öka sin muskelstyrka med 50 – 200 procent tack vare styrketräning. Orsaken till många fall är att vi med ökad ålder och minskad fysisk aktivitet får mindre av den typ av snabba muskelfibrer, som man stärker vid just styrketräning. Att ha kontinuitet i sin fysiska aktivitet är viktigt för det stimulerar även vår hjärna och dess nervsystem.

Nacksmärta kan ge balans och yreselproblematik

 Orsaken till att du får problem med balansen och yrsel är viktig att utreda. Det krävs det nogrannhet och kunskap om kroppens funktion för att förstå sambandet mellan våra sinnen, led-information, muskel aktivitet och upplevelsen av yrsel och balanssvårighet.

Det har inom manuel medicin länge varit känt att yrsel och balans problem kan komma från nackens muskulatur. 2013 presenterades en studie från Lunds universitet som kunde påvisa sambandet mellan nackens muskulatur och upplevese av yrsel. Både långvarig smärta och yrsel fenomen kan likna varandra, båda är varningssignaler från nervsystemet då från rörelseapparaten respektive balanssystemet.

Balansera mera.
Visste du att fallolyckor är den olyckstyp som leder till att flest människor dör, hamnar på sjukhus och besöker akutmottagningar varje år? Många av dem som råkar ut för fallolyckor är äldre, men du kan förhindra och förebygga risken att falla genom att äta ha koll på dina meciner och få rätt omhändertagande av din symptom. Rätt form av övningar stimulerar och förbättrar ditt nervsystem så att du förbygger risken för att tappa balansen.

Malms Naprapati och Friskvård hjälper dig med rätt träningsupplägg, utförande och kontinuerlig uppföljning och utvärdering av din utveckling så att du kan känna dig trygg och säker på att du utvecklas åt rätt håll.