Diabetes typ 2

Förbättra blodsockernivåer, förbättra livskvalité

Regelbunden motion är viktigt för alla människor. För dig med diabetes är motion, eller fysisk aktivitet, extra viktigt. Det finns en mängd positiva effekter av att röra på sig. Du som motionerar regelbundet får oftast ett jämnare blodsocker och en positiv påverkan på blodfetter och blodtryck.
Grundläggande i behandling av typ 2 diabetes är livstilsåtgärder för att minska insulinresistensen, främst genom ökad fysisk aktivitet. samt läkemedel intas. Om övervikt föreligger, bör viktreduktion ske.

Risken för hjärt-kärlsjukdomar minskar om du motionerar. Du mår bättre och får en förbättrad livskvalitet. Motion kan också hjälpa dig att hålla vikten. Blodsockervärdena förbättras och framförallt för den som har typ 2-diabetes finns chans att kunna minska på tablett- eller insulindos.
I praktiken innebär det att känsligheten för insulin ökar och att cellerna får ett förbättrat upptag av glukos, vilket leder till lägre blodsockernivåer. Även fettförbränningen i cellerna blir bättre och påverkar på så sätt våra blodfetter.

Vad händer i kroppen?

 Ett träningspass ökar muskelns glukosupptag via insulinberoende mekanismer (ökad GLUT-4 translaktion, MAPK och PI 3-kinas aktiveras).
Om du startar träning för första gången på länge ökar kroppens känslighet för insulin upp till 16 timmar efter passet. Och när du regelbundet tränar blir kroppen ytterligare känsligare för insulin.
Mer ingående säger man att insulinreceptorer med namnet IP3-K, AS 160 och AMPKa1 påverkas redan vid mycket korta aktivitets pass.

Det finns starka bevid för att fysisk träning hjälper vid diabetes typ 2

Även din hjärna påverkas av träning
Som mår bra av rörelse. Även den mentala hälsan förbättras som en följd av att hormonsystemet påverkas. Till exempel aktiveras de tillväxthormoner som stimulerar nybildning av hjärnceller, något som kan motverka depressioner och olika demenssjukdomar och ha betydelse för inlärning och koncentrations- och minnesförmåga. Stresståligheten ökar också i och med att kroppen blir bättre på att reglera våra stresshormoner och många känner sig nöjdare i och med ökad produktion av ”må bra-hormonet” endorfin. Lägg till detta ett bättre immunförsvar med färre infektioner.

Malms Naprapati & Friskvård hjälper dig

Hos oss får du hjälp med att strukturerat upp ett träningsprogram och kontinuerlig uppföljning, vi finns som stöd och motivator längst hela resan. Så att du på ett säkert och tryggt sätt bygger upp dig.