Ögonmotorisk rehabilitering

Vi undersöker ögat rörelse, kvalité, precision, hastighet och koordination för att avgöra vilken brist som kan ligga till grund för dina symptom. Vi skräddarsyr därefter en behandlings och rehabiliteringsplan utefter dina behov. Vi är specialiserade inom klinisk neurovetenskap och funktionell neurologi och våra mätmetoder lutar sig på 30 år av forskning.

Symptom på ögonmotoriska fel

  • Svårigheter att koncentrera sig
  • Lässvårigheter
  • Nedsatt koncentration förmåga
  • Nedsatt läsförståelse
  • Nedsatt balans och koordination
  • Nedsatt arbetsförmåga
  • Tidigare hjärnskakningar, hjärnskador
  • Nedsatt intresse för att läsa
  • Frekvent återkommande huvudvärk

Vem behöver undersöka ögonmotoriken?

Studier visar på att 30 % av befolkningen har problem med binoculär syn eller ögonmotoriska problem, med det menas hur ögonen arbetar tillsammans. Vi använder våra ögon för att ta in 80% av all information om vår omgivning. Våra ögon styrs av vår hjärna och vår hjärna påverkas av den miljö vi interageras i. Ålder, skador, stress, missbruk eller medfödda tillstånd påverka hur hjärnan är sammankopplad och processar information.

RightEye Sensorimotor System

Vi använder oss av en automatiserad, snabb och obejktivt undersökning. Med hjälp av RightEye sensorimotor system kan vi mäta ögonens funktion. Våra ögon är kopplat till stora delar av vår hjärna för att kunna processa den information som når vårat öga. Vi måste avgöra färg, form, hastighet, innebörd och så vidare på det vi tittar på.

Vårt beslutsfattande i vardagen, eller idrotten, är beroende av erfarenhet. Om vi har sett det, känner igen det, så kan vi processa den informationen emot våran erfarenhet. Men om ögat har svårt att samla information, kommer processen avspegla sig i prestationen.