Mikael Malm

Legitimerad Naprapat, Hälsocoach, Personlig tränare, Gruppträningsinstruktör

 
 

Legitimerad Naprapat
Fyrårig specialistutbilning vid Naprapathögskolan i Stockholm inom ämnesblocken naprapati, manuell medicin, idrottsmedicin, anatomi, fysiologi, sjukdomslära, psykologi, forskningsmetodik.

Samt 1 års legitimationspraktik som görs delvis hos redan legitimerad naprapat och delvis i den offentliga hälso- sjukvården.

Vidareutbildning
Carrick Institute i USA som är världsledanden inom klinisk neruologi och neurovetenskap. Innehar Master Level Practitioner på AMN Academy. Har gått en uppsjö av mindre kurser inom funktionell neurologi, akupunktur, naprapati och applied kinesiologi .


Hälsocoach PT & GTI
1-årig yrkesinriktad utbildning i gymnastikförbundets regi på Lillsveds Folkhögskola inom träning och hälsa, kursblock inom personligt anpassad träning, hälsoarbete, coachande ledarskap, kost- och näringslära, hälsoprofilbedömning, testledarutbilning, förändrings- och motivationsarbete, praktiskt hälsoarbete, gruppträningsinstuktion (GTI), kommunikation med mera.

Ett fall för teamet - att arbeta med fallprevention
Utbildningen utgår från individens vård och omsorgsprocess och visar olika fallförebyggande aktiviteter. Utbildningen ger kunskaper om ett teambaserat, systematiskt fallförebyggande arbetssätt, vanligt förekommande fallrisker hos olika grupper samt fallförebyggande insatser och åtgärder.

Endometrios - diagnos, behandling, omvårdnad
En fördjupningsutbildning där deltagaren tagit del av fiktiva patientfall som vart och ett fokuserar på olika aspekter av svårare endometrios. Utbildningen anknyter till rekommendationer inom diagnostik, behandling och omvårdnad, multiprofessionella team samt strukturerad dokumentation och uppföljning.

Har tidigar jobbat på Teamed i Sundsvall som naprapat under legitimations året samt som legitimerad Naprapat. Jobbade som personlig tränare och hälsocoach i stockholm i eget regi. Var medicinskt ansvarig i Karlbergs BK .

Våra gemensama värdegrunder
Som medlem i Svenska Naprapatförbundet förenas vi i den vision och värdegrund som utvecklats för naprapatin. Vi har skapat en gemensam värdegrund och kärnvärden som ska styra vårt arbete och vårt sätt att bemöta de människor som söker vår hjälp,

"Naprapatin ska spela en aktiv roll i samhällets hälso- och sjukvård och vara den primära vårdformen vid rygg- och ledbesvär".

Kvalité

Vi arbetar alltid efter vetenskapliga grunder och kliniskt beprövad erfarenhet. Vi utvärderar kontinuerligt vårt arbete för att bli bättre, säkrare och mer effektiv för patienten. Vi vill spela en aktiv roll i samhällets hälso- och sjukvård och vara den primära vårdformen vid rygg- och ledbesvär.